Správna rada

Predseda:
Ing. Pavol Košťan

Podpredseda:
Dr. David P. Daniel

Členovia:
Ľubomír Benc
Ľuboš Hrivnák
Prof. Ing. Helena Kuvíkova, PhD.

Čestný člen:
MUDr. Juraj Mesík

Bývalí členovia Správnej rady CVNO
MUDr. Juraj Mesík, Nadácia Ekopolis (1998 - 2002)
PHDr. Hana Šilhánová, Nadace ROS (1998 - 2000)