SASSI working on

Tento medzinárodný projekt je podporený prostredníctvom programu Európskej únie - Erasmus+.

Erasmus 1

Úvod

Projekt SASSI-Working On sa zameriava na dopyt po účinných, citlivých a revitalizujúcich prístupoch k riadeniu kariéry u ľudí, ktorí chcú alebo musia pokračovať v práci do 60., 70. a ďalších rokov.

Keďže sa priemerná dĺžka života v EÚ zvyšuje, ľudia čelia zdĺhavým obdobiam odchodu do dôchodku s proporcionálne menším počtom dôchodkov, pokiaľ nezostanú dlhšie ekonomicky aktívni. Ľudia musia pracovať dlhšie - a často by aj chceli pracovať dlhšie.

Dlhší aktívny pracovný život však predstavuje kľúčové výzvy pri určovaní a riadení kariéry v neskoršom živote, tak pre zamestnávateľov, ako aj pre starších pracovníkov. Zachovanie starších pracovníkov a udržanie motivácie a produktivity sa stávajú kritickými záujmami zamestnávateľov, ako aj starších ľudí.

Výstupy

Pokiaľ ide o konkrétne výstupy, „SASSI-Working On“ sa bude snažiť vyvinúť: 

  • sprievodcu vytváraním kariérnych ciest pre dlhší pracovný život
  • príručku ambasádorov pre mobilitu vo vzdelávaní na pracovisku
  • sprievodcu zamestnávateľov pre riadenie kariéry pre starnúcu pracovnú silu
  • SASSSI online toolbox
  • zborník príkladov dobrej praxe.

Tieto príručky a zdroje budú k dispozícii online prostredníctvom bezplatnej registrácie na serveri SASSI HUB počas a po ukončení projektu. 
Budú navrhnuté tak, aby odborníkom v oblasti kariérového poradenstva a manažérom ľudských zdrojov uľahčili uplatňovanie metód a 

prístupov „SASSI-Working On“ v rôznych kontextoch.  

Cieľové skupiny

  • HR manažéri
  • kariérni poradcovia

 

Koncoví užívatelia

Pracovníci vo veku 50+, uchádzači o zamestnanie a /alebo tí, čo chcú rozvíjať kariéru tretieho veku.

SASSI komunita

Viac o SASSI-Working on projekte sa môžete dočítať na:

www.sassi-workingon.net

 

Tento projekt bol implementovaný v spolupráci s: