Členstvo v medzinárodnej sieti Reveal

reveal 1reveal2

CVNO je členom siete REVEAL-Research and Evaluation Group for Validation, Evidencing and Assessing of Informal and Non-formal Learning. REVEAL je medzinárodná skupina expertov z  20 organizáciií v 16 európskych krajinách spolupracujúca v oblasti vyhodnocovania kompetencií získaných prostredníctvom neformálneho vzdelávania.V rámci projektov EU členovia komunity REVEAL vyvíjajú a testujú jedinečný systém pre vyhodnocovanie kompetencií získaných v neformálnom vzdelávaní. Pri vyhodnocovaní využívame systém LEVEL5, ktorý bol aplikovaný vo viac než 40 projektoch a vyhodnotený v rámci dvoch medzinárodných PhD prác.

Viac informácií a aktuality sú k dispozícii na stránke http://www.reveal-eu.org/. V prípade záujmu o spoluprácu alebo špecifické informácie ohľadne využiteľnosti systému vo Vašom projekte neváhajte kontaktovať priamo CVNO.