Medzinárodný seminár v Ženeve
CVNO v spolupráci s partnerom NGO Management Association zo švajčiarskej Ženevy plánujú medzinárodný seminár pre MVO z SVK a CH

Platforma slovensko-švajčiarskej spolupráce

Platforma pre spoluprácu MVO vznikla v rámci projektu "Budovanie kapacít MVO - nové prístupy", ktoré realizovalo CVNO v spolupráci so švajčiarskym partnerom NGO Management Association. Jej hlavnou podstatou je vytvoriť priestor pre dialóg a spoluprácu nie len v rámci MVO na Slovensku, ale taktiez vytvoriť prostredie pre nové partnerstvá a aliancie medzi slovenskými a švajčiarskymi MVO. Hlavným nástrojom je fórum a databáza MVO z oboch krajín.