Naša ponuka

VZDELÁVANIE TÝKAJÚCE SA PRÍPRAVY A IMPLEMENTÁCIE PROJEKTOV
Naša komplexná tréningová ponuka zahŕňa zásadné oblasti, ktoré sa dotýkajú projektov EÚ. Tréningy je možné realizovať ako jednotlivé témy, ale aj ako komplexnejšie programy vytvorené presne podľa vašich špecifických požiadaviek. Pre podrobnejšiu charakteristiku tréningov kliknite na jednotlivé témy.

KOMPLETNÝ PROJEKTOVÝ SERVIS
Centrum vzdelávania neziskových organizácií pre vás pripravilo systém služieb, ktorý vám uľahčí život s vašim projektom, či už pri jeho príprave alebo pri samotnej realizácii. Pracovníci CVNO sú pripravení poskytnúť vám svoje skúsenosti a expertízu, vstúpiť do procesov v rámci vašich projektov a zabezpečiť realizáciu kľúčových činností alebo dohľad nad nimi tak, aby boli v súlade s oficiálnou metodikou Európskej komisie pre riadenie projektového cyklu ako aj v súlade s pravidlami, ktorých dodržiavanie vyžadujú Riadiace orgány.