Kto sme

POMÁHAME REALIZOVAŤ VAŠE DOBRÉ NÁPADY

"Tvoríme a uskutočňujeme prieskumy a vzdelávacie programy na domácej a medzinárodnej úrovni, vydávame publikácie. Poskytujeme profesionálne vzdelávacie a konzultačné služby v oblastiach: projektový a finančný manažment, rozvoj ľudských zdrojov a tvorba koncepcií a stratégií. Ponúkame široké možnosti e-learningového štúdia. Zabezpečujeme vypracovanie projektov podľa Vášho zámeru, ich riadenie a monitoring."

PÁR SLÓV NA ÚVOD:
Tvoríme a uskutočňujeme prieskumy a vzdelávacie programy na domácej aj medzinárodnej úrovni, vydávame publikácie.
Poskytujeme profesionálne vzdelávacie a konzultačné služby v oblastiach: projektový a finančný manažment, rozvoj ľudských zdrojov a tvorba koncepcií a stratégií.
Ponúkame široké možnosti e-learningového štúdia.
V spolupráci s renomovanými zahraničnými partnermi sme vyvinuli jedinečný kurz „Angličtina pre projektových manažérov“.
Komplexne sa venujeme oficiálnej metodike tvorby projektov financovaných z európskych fondov: štrukturálne fondy, rozvojová pomoc, medzinárodné - komunitárne programy
Ako prví a zatiaľ jediní na Slovensku sme preložili a vydali oficiálnu metodiku Európskej komisie (Project Cycle Management ), ktorá krok za krokom odhaľuje zákulisie tvorby a riadenia projektov.
Túto metodiku uplatňujeme vo všetkých našich projektových činnostiach a službách.
Zabezpečujeme vypracovanie projektov podľa Vášho zámeru, ich riadenie a monitoring.
Spolupracujeme s partnermi v takmer všetkých krajinách Európy.


NAŠE AKTIVITY
Od nápadu po realizáciu
Prieskumy a analýzy vzdelávacích potrieb
Celoslovenské vzdelávanie: komplexné vzdelávacie programy a tréningy na mieru v oblasti projektového a finančného riadenia, rozvoja ľudských zdrojov, tvorby stratégií
Medzinárodné vzdelávacie programy zamerané na projektový manažment: Albánsko, Chorvátsko, Srbsko, Ukrajina
Medzinárodné pilotné a mobilitné projekty vzdelávania dospelých v nasledujúcich krajinách: Belgicko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, V. Británia
Konzultačné služby, mentoring a facilitácia pre tvorcov a realizátorov projektov a stratégií
Publikačná činnosť: odborné publikácie, príručky, zborníky záverečných prác absolventov
Aktívne presadzovanie oficiálnej metodiky tvorby a riadenia projektov na všetkých úrovniach
Projekty „na kľúč“ v spolupráci s partnerskou organizáciou: vypracovanie, podanie, riadenie, monitoring


NAŠI KLIENTI
Všetci, ktorí chcú prinášať zmeny do regiónov alebo do svojich organizácií

Služby CVNO využívajú domáce aj zahraničné neziskové organizácie, podnikatelia, predstavitelia verejnej správy ako Úrad vlády, ministerstvá, miestna a regionálna samospráva, úrady práce ale aj stredné a vysoké školy.

NAŠE PLUSY
Viac ako 12 rokov úspešne realizujeme projekty financované z domácich a zahraničných zdrojov.
Sme organizácia, ktorá sa na Slovensku najdlhšie profesionálne venuje téme Riadenie projektového cyklu (Project Cycle Management): oficiálnu metodiku Európskej komisie dôsledne uplatňujeme v rôznych oblastiach, k téme vydávame jedinečné publikácie.
Poskytujeme praktické vzdelávanie v plnej miere orientované na potreby klienta.
Ponúkame e-learningovú formu vzdelávania.
Naši kľúčoví lektori sú školení a certifikovaní zahraničnými inštitúciami.
Naše vzdelávacie programy a tréningy sú akreditované MŠ SR.
Naši absolventi sú úspešní projektoví a finanční manažéri na rôznych úrovniach a pozíciách (ministerstvá a ich agentúry, profesionálne projektové inštitúcie, mimovládne neziskové organizácie, mestá, obce, školy, štátne i súkromné inštitúcie)
Skupina2