Individuálne poradenstv o a konzultácie

CVNO VÁM PONÚKA MOŽNOSŤ INDIVIDUÁLNYCH KONZULTÁCIÍ V NASLEDUJÚCICH TÉMATICKÝCH OBLASTIACH:
• príprava a implementácia projektov (štrukturálne fondy, finančné mechanizmy, medzinárodné projekty, nadácie)
• projektové účtovníctvo
• finančné analýzy
• fundraisingové plány
• príprava a administrovanie e-learningových kurzov


PONÚKAME VÁM:
• skúsených odborníkov z praxe
• individuálny prístup


V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na info@cvno.sk, 0907 811 533. Radi vám pripravíme komplexnú službu.