Donori

Vzdelávacie programy CVNO podporili :

SAAIC
Nadácia Ekopolis
SlovakAid
Nadácia na podporu občianskych aktivít
Vzdelávacia nadácia Jána Husa
Open Society Foundation
British Know How Fund
Mott Foundation
Fond Kanady
USIS
Európsky sociálny fond
Socrates
Leonardo