Ďalšie služby

FACILITOVANÉ STRETNUTIA
• pri príprave projektu
• pri tvorbe fundraisingových plánov
• pri analýzach a stratégiách


ĎALŠIE SLUŽBY / SERVIS
• monitoring výziev
• vyhľadávanie zdrojov financovania
• externý monitoring domácich a medzinárodných projektov
• administrovanie vašich e-learningových kurzov
• projekty na kľúč

Ponuka kurzu POKLADŇA

stiahnite si ponuku v pdf

Ponuka kurzu Informačné systémy v samospráve a prax

stiahnite si ponuku v pdf

 

Zverejnenie nájomnej zluvy VUC Trnava

nájomná zmluva s VUC Trnava