Budovanie kapacít MVO - nové prístupy

Tento Švajčiarsko-Slovenský projekt bol podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej Únie.

Cieľ
Cieľom projektu je zvýšená efektívnosť, inovatívnosť a dostupnosť programov budovania kapacít slovenských a švajčiarskych MVO, prostredníctvom vzájomnej spolupráce CVNO a NMA.Aktivity
Projekt má 3 priame aktivity:
1. Aplikovanie príkladov dobrej praxe
2. Realizácia vzdelávania
3. Budovanie partnerstiev.
 

Výstupy
Konečným výstupom projektu bude u oboch partnerov:
- inovovaná ponuka vzdelávania zameraná na budovanie kapacít MVO (fundraising a finančné riadenie; projektový manažment; rozvoj organizácie a jej zdrojov)
- aplikovanie príkladov dobrej praxe partnerov (transfér skúseností v rámci vedenia kurzov, couching, e-learning, platforma Community of Practice)
- zrealizované kurzy v počte 15  na slovenskej strane a 5 na švajčiarskej strane s minimálne 90 slovenskými a 30 švajčiarskymi vyškolenými účastníkmi
- vytvorený priestor a podpora pre budovanie potenciálne dlhodobých partnerstiev (SK-CH).

Doba realizácie

September 2013 - Január 2015    


Užitočné linky:
http://ngomanager.org/
www.ekopolis.sk
http://www.bgsfm.sk/
http://www.contribution-enlargement.admin.ch/

 

Tento projekt bol implementovaný v spolupráci s: