Analýzy a stratégie

CVNO A JEHO EXPERTI MAJÚ BOHATÉ SKÚSENOSTI S PRÍPRAVOU RôZNYCH ANALÝZ A STRATÉGIÍ
• komunitné plánovanie
• programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja
• rozvojové koncepcie a stratégie
• finančné analýzy
• analýza a stratégia rozvoja ľudských zdrojov