SASSI projekt
SASSI projekt podporený z programu Erasmus +
Platforma švajčiarsko-slovenskej spolupráce
CVNO v spolupráci so švajčiarskym partnerom vytvára priestor medzi mimovládkami a možnosť vedenia dialógu
Akreditácia vzdelávacích programov CVNO
CVNO získalo potvrdenie o akreditácii vzdelávania "Príprava a implementácia projektov financovaných z fondov EU"

POMÁHAME REALIZOVAT VAŠE DOBRÉ NÁPADY

Tvoríme a uskutočňujeme prieskumy a vzdelávacie programy na domácej aj medzinárodnej úrovni, vydávame publikácie. Poskytujeme profesionálne vzdelávacie a konzultačné služby v oblastiach:
projektový a finančný manažment, rozvoj ľudských zdrojov a tvorba koncepcií a stratégií.
Ponúkame široké možnosti e-learningového štúdia.

Zabezpečujeme vypracovanie projektov podľa Vášho zámeru, ich riadenie a monitoring.

Novinky

V spolupráci s Priatelia Zeme - CEPA sme pre vás pripravili diskusný a informačný priestor, určený mimovládnym neziskovým organizáciám, samosprávam a aktívnym občanom. V tomto kurze nájdete základné informácie o novom programovom období 2014 - 2020, ako aj návody ako sa aktívne zapojiť do monitorovania fondov EÚ, resp. prispieť k tvorbe projektov v mieste kde žijete.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odbor celoživotného vzdelávania ako správny orgán príslušný podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe splnenia podmienok akreditácie vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania podľa § 10 uvedeného zákona rozhodlo o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania "Príprava a implementácia projektov financovaných z fondov EÚ".

Centrum vzdelávania neziskových organizácií získalo v roku 2013 podporu z Blokového grantu pre mimovládne organizácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na projekt Budovanie kapacít MVO - nové prístupy. Workshopov, ktoré zorganizovali od mája do júla 2014, sa zúčastnilo 79 zástupcov mimovládnych organizácií (MVO) zo Slovenska.

Facebook