SASSI projekt
SASSI projekt podporený z programu Erasmus +
Platforma švajčiarsko-slovenskej spolupráce
CVNO v spolupráci so švajčiarskym partnerom vytvára priestor medzi mimovládkami a možnosť vedenia dialógu
Akreditácia vzdelávacích programov CVNO
CVNO získalo potvrdenie o akreditácii vzdelávania "Príprava a implementácia projektov financovaných z fondov EU"

POMÁHAME REALIZOVAT VAŠE DOBRÉ NÁPADY

Tvoríme a uskutočňujeme prieskumy a vzdelávacie programy na domácej aj medzinárodnej úrovni, vydávame publikácie. Poskytujeme profesionálne vzdelávacie a konzultačné služby v oblastiach:
projektový a finančný manažment, rozvoj ľudských zdrojov a tvorba koncepcií a stratégií.
Ponúkame široké možnosti e-learningového štúdia.

Zabezpečujeme vypracovanie projektov podľa Vášho zámeru, ich riadenie a monitoring.

Novinky

Začíname realizovať projekt financovaný z OP EVS. Cieľovou skupinou sú ľudia starsí ako 50 rokov (50+), zamestnaní i nezamestnaní v Banskobystrickom kraji, ktorí chcú so svojou kariérou niečo urobiť. Chceme im pomôcť pustiť sa do zmeny a tiež tú zmenu pomôcť pripraviť. Máme v tíme skvelých expertov a odborníkov praxe. Budeme robiť s 50+, ale aj zamestnávateľmi, úradmi, samosprávami, školami, ...... Chceme nájsť dôvody a bariéry prečo veci nefungujú a ako by fungovať mali. Lepšia politika v oblasti zamestnávania 50+ na regionálnej úrovni je inak povedané aj to, ako robiť veci tak, aby sa ľudia mali lepšie a cítili sa užitoční, spokojní. Ak máme navrhovať zmeny, tak s tými, ktorých sa týkajú. Ak sa chcete pridať, radi vás uvidíme na našich podujatiach.

V spolupráci s Priatelia Zeme - CEPA sme pre vás pripravili diskusný a informačný priestor, určený mimovládnym neziskovým organizáciám, samosprávam a aktívnym občanom. V tomto kurze nájdete základné informácie o novom programovom období 2014 - 2020, ako aj návody ako sa aktívne zapojiť do monitorovania fondov EÚ, resp. prispieť k tvorbe projektov v mieste kde žijete.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odbor celoživotného vzdelávania ako správny orgán príslušný podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe splnenia podmienok akreditácie vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania podľa § 10 uvedeného zákona rozhodlo o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania "Príprava a implementácia projektov financovaných z fondov EÚ".

Facebook