SASSI projekt
SASSI projekt podporený z programu Erasmus +
Platforma švajčiarsko-slovenskej spolupráce
CVNO v spolupráci so švajčiarskym partnerom vytvára priestor medzi mimovládkami a možnosť vedenia dialógu
Akreditácia vzdelávacích programov CVNO
CVNO získalo potvrdenie o akreditácii vzdelávania "Príprava a implementácia projektov financovaných z fondov EU"

POMÁHAME REALIZOVAT VAŠE DOBRÉ NÁPADY

Tvoríme a uskutočňujeme prieskumy a vzdelávacie programy na domácej aj medzinárodnej úrovni, vydávame publikácie. Poskytujeme profesionálne vzdelávacie a konzultačné služby v oblastiach:
projektový a finančný manažment, rozvoj ľudských zdrojov a tvorba koncepcií a stratégií.
Ponúkame široké možnosti e-learningového štúdia.

Zabezpečujeme vypracovanie projektov podľa Vášho zámeru, ich riadenie a monitoring.

Novinky

Svet vzdelávania sa mení. A menia sa aj potreby klientov. Chcú počuť nové veci alebo chcú počuť veci inak.Tak teda ako sa to dá robiť inak?Čo takto začať s netradičnou prípravou seba na prednášku už u Vás doma a vojsť do školiacej miestnosti ako Hviezda? Pokúsiť sa aplikovať rôzne učebné štýly a udržať pozornosť účastníkov až do konca svojho vystúpenia koučovacím prístupom? Ako realizovať vzdelávanie pre klientov, ktorí sú vzdialení? Inšpirujte sa od profesionálov v oblasti vzdelávania. Podrobnejšie informácie a prihlášku nájdete kliknutím na nadpis.

V spolupráci s Priatelia Zeme - CEPA sme pre vás pripravili diskusný a informačný priestor, určený mimovládnym neziskovým organizáciám, samosprávam a aktívnym občanom. V tomto kurze nájdete základné informácie o novom programovom období 2014 - 2020, ako aj návody ako sa aktívne zapojiť do monitorovania fondov EÚ, resp. prispieť k tvorbe projektov v mieste kde žijete.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odbor celoživotného vzdelávania ako správny orgán príslušný podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe splnenia podmienok akreditácie vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania podľa § 10 uvedeného zákona rozhodlo o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania "Príprava a implementácia projektov financovaných z fondov EÚ".

Facebook