SASSI Working on
SASSI projekt podporený z programu Erasmus +
Platforma švajčiarsko-slovenskej spolupráce
CVNO v spolupráci so švajčiarskym partnerom vytvára priestor medzi mimovládkami a možnosť vedenia dialógu
Akreditácia vzdelávacích programov CVNO
CVNO získalo potvrdenie o akreditácii vzdelávania "Príprava a implementácia projektov financovaných z fondov EU"

POMÁHAME REALIZOVAT VAŠE DOBRÉ NÁPADY

Tvoríme a uskutočňujeme prieskumy a vzdelávacie programy na domácej aj medzinárodnej úrovni, vydávame publikácie. Poskytujeme profesionálne vzdelávacie a konzultačné služby v oblastiach:
projektový a finančný manažment, rozvoj ľudských zdrojov a tvorba koncepcií a stratégií.
Ponúkame široké možnosti e-learningového štúdia.

Zabezpečujeme vypracovanie projektov podľa Vášho zámeru, ich riadenie a monitoring.

Novinky

Začíname realizovať projekt financovaný z OP EVS. Cieľovou skupinou sú ľudia starsí ako 50 rokov (50+), zamestnaní i nezamestnaní v Banskobystrickom kraji, ktorí chcú so svojou kariérou niečo urobiť. Chceme im pomôcť pustiť sa do zmeny a tiež tú zmenu pomôcť pripraviť. Máme v tíme skvelých expertov a odborníkov praxe. Budeme robiť s 50+, ale aj zamestnávateľmi, úradmi, samosprávami, školami, ...... Chceme nájsť dôvody a bariéry prečo veci nefungujú a ako by fungovať mali. Lepšia politika v oblasti zamestnávania 50+ na regionálnej úrovni je inak povedané aj to, ako robiť veci tak, aby sa ľudia mali lepšie a cítili sa užitoční, spokojní. Ak máme navrhovať zmeny, tak s tými, ktorých sa týkajú. Ak sa chcete pridať, radi vás uvidíme na našich podujatiach.

Začíname realizovať Dopytovo-orientovaný projekt Ako vzdelávať 50+. Cieľ projektu je zvýšená kvalita a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie trénerov, lektorov a manažérov vzdelávania 50+.

V našom regione (MAS Hontiansko – Dobronivské partnerstvo, MAS Hontiansko – Novohradské partnerstvo, MAS MALOHONT) realizujeme prieskum zameraný na vytvorenie podmienok pre lepšiu prácu pre ľudí starších ako 50 rokov. Prieskum je určený pre nezamestnaných, ako aj pre tých, ktorí prácu majú. Vaše názory sú pre nás dôležité. Preto Vás chceme požiadať o vyplnenie dotazníka. Vyplnenie Vám zaberie približne päť minút. Dotazník je anonymný a je sprístupnený od 10.9.2018 do 31.10.2018. Dotazník je určený pre ľudí starších ako 50 rokov. Ak máte menej rokov, prosíme Vás, nevypĺňajte ho.

Facebook